Erklæring om databeskyttelse

1. navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige og virksomhedens databeskyttelsesansvarlige

Disse oplysninger om databeskyttelse gælder for databehandling af:

Ansvarlig person:

Ralf Lüttmann
E-mailadresse: inkarho@t-online.de
Tlf.nr.: 04403 / 916945
Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på ovenstående adresse samt på e-mailadressen: inkarho@t-online.de.

2 Indsamling og opbevaring af personoplysninger samt type og formål med deres anvendelse

a) Når du besøger hjemmesiden Når du besøger vores hjemmeside www.bloombux.de, sendes der automatisk oplysninger til vores hjemmesides server af den browser, der anvendes på din enhed. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger indsamles uden din indblanding og gemmes, indtil de slettes automatisk:

- IP-adresse på den anmodende computer,
- Dato og klokkeslæt for adgang,
- navn og URL på den fil, der er tilgået,
- det websted, hvorfra adgangen blev foretaget (referrer URL),
- den anvendte browser og, hvis det er relevant, din computers operativsystem samt navnet på din adgangsudbyder. Vi behandler de ovennævnte oplysninger til følgende formål: - Sikring af en problemfri opsætning af forbindelsen til webstedet,
- Sikring af en behagelig brug af vores websted,
- evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet og
- til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse følger af de formål med dataindsamling, der er anført ovenfor. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data til at drage konklusioner om din person.

Derudover bruger vi cookies og analysetjenester, når du besøger vores websted. Du kan finde en mere detaljeret forklaring på dette i afsnit 4 og 5 i denne databeskyttelseserklæring.

b) Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev med jævne mellemrum. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at oplyse en e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen, f.eks. via et link i slutningen af hvert nyhedsbrev. Du kan også til enhver tid sende din anmodning om afmelding pr. e-mail til inkarho@t-online.de.

c) Når du bruger vores kontaktformular
Hvis du har spørgsmål, har du mulighed for at kontakte os via en formular på webstedet. I den forbindelse er det nødvendigt at oplyse en gyldig e-mailadresse, så vi ved, hvem forespørgslen stammer fra, og så vi kan besvare den. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt. Databehandlingen med henblik på at kontakte os er baseret på dit frivillige samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, i DSGVO. De personlige oplysninger, som vi indsamler ved brug af kontaktformularen, slettes automatisk, når din anmodning er færdigbehandlet.

3. overførsel af data

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor. Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis:

- du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO,
- videregivelsen er nødvendig for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f, i DSGVO, og der er ingen grund til at antage, at du har en vigtigere beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke videregives,
- i tilfælde af, at der er en retlig forpligtelse til at videregive oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra c, i DSGVO, samt
- dette er lovligt tilladt og nødvendigt for behandlingen af kontraktforholdet med dig i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b, i DSGVO.

4 kager

Vi bruger cookies på vores websted. Det er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din slutenhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websted. Cookies forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ingen virus, trojanske heste eller anden malware. Der gemmes oplysninger i cookien, som er relateret til den specifikke anvendte enheden. Det betyder dog ikke, at vi får direkte kendskab til din identitet. Brugen af cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Vi bruger såkaldte session-cookies til at genkende, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores websted. De slettes automatisk, når du forlader vores websted.

Derudover bruger vi også midlertidige cookies for at optimere brugervenligheden, som gemmes på din enhed i en bestemt periode. Hvis du besøger vores websted igen for at bruge vores tjenester, genkendes det automatisk, at du allerede har været på vores websted, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

På den anden side bruger vi cookies til statistisk registrering af brugen af vores websted og til at evaluere det med henblik på at optimere vores tilbud til dig (se punkt 5). Disse cookies gør det muligt for os automatisk at genkende, at du allerede har været på vores websted, når du besøger det igen. Disse cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum. De data, der behandles ved hjælp af cookies, er nødvendige til ovennævnte formål for at beskytte vores legitime interesser og tredjeparters interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f, i DSGVO. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere din browser således, at der ikke gemmes cookies på din computer, eller at der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog betyde, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores websted.

5. analyseværktøjer

a) Sporingsværktøjer
De sporingsforanstaltninger, der er anført nedenfor og anvendes af os, udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO. Med de anvendte sporingsforanstaltninger ønsker vi at sikre et behovsbaseret design og en løbende optimering af vores websted.

På den anden side bruger vi sporingsforanstaltningerne til statistisk at registrere brugen af vores websted og til at evaluere det med henblik på at optimere vores tilbud til dig. Disse interesser skal betragtes som legitime i henhold til ovennævnte bestemmelse. De respektive databehandlingsformål og datakategorier kan findes i de tilsvarende sporingsværktøjer.

6 plugins til sociale medier

Vi bruger sociale plug-ins fra de sociale netværk Facebook, Twitter og [tilføj/revider om nødvendigt] på vores hjemmeside på grundlag af art. 6, stk. 1, p. 1, litra f DSGVO for at gøre vores virksomhed mere kendt via disse. Det underliggende salgsfremmende formål skal betragtes som en legitim interesse i henhold til DSGVO. Ansvaret for databeskyttelseskonform drift skal sikres af deres respektive udbydere. Vi integrerer disse plug-ins ved hjælp af den såkaldte to-kliks-metode for at beskytte de besøgende på vores websted bedst muligt.

7. rettigheder for registrerede Du har ret til:

- For at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, i overensstemmelse med artikel 15 i DSGVO. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke er indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om detaljerne i den;

- i overensstemmelse med artikel 16 i DSGVO at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte eller fuldstændige personoplysninger, som vi har lagret om dig, - i overensstemmelse med artikel 17 i DSGVO at kræve sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret om dig, medmindre behandlingen er nødvendig for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at gøre retskrav gældende, gøre dem gældende eller forsvare dem;

- at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 18 i DSGVO, for så vidt du bestrider oplysningernes nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre krav gældende, udøve eller forsvare retlige krav, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 18 i DSGVO. 21 DSGVO at gøre indsigelse mod behandlingen; - i henhold til artikel 20 DSGVO at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller at anmode om overførsel til en anden dataansvarlig;

- til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i DSGVO. Dette har den konsekvens, at vi ikke længere kan fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke i fremtiden; og

- klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i DSGVO. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde til dette formål.

8. ret til at gøre indsigelse

I det omfang dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser
- I henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO har du ret til,
- at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 21 i DSGVO, for så vidt der er grunde hertil, som skyldes din særlige situation, eller indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til at gøre indsigelse, som gennemføres af os uden at specificere en bestemt situation.
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagekalde eller gøre indsigelse, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til inkarho@t-online.de.

9. datasikkerhed

Under besøget på hjemmesiden bruger vi den udbredte SSL-procedure (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, der understøttes af din browser. Som regel er der tale om 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi. Du kan se, om en enkelt side på vores websted er krypteret, ved at nøgle- eller låsesymbolet vises i den nederste statuslinje i din browser.

Vi anvender også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang for tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

10. aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er i øjeblikket gyldig og har status maj 2018. På grund af videreudviklingen af vores hjemmeside og tilbud på den eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring på hjemmesiden https://www.bloombux.de/datenschutz/.