De Bloombux® vergt zeer weinig onderhoud. Het volstaat dat de Bloombux® één of twee keer per jaar een bemesting krijgt. De beste meststof hiervoor is een organische meststof met langzame afgifte die zijn voedingsstoffen over een voldoende lange periode afgeeft. De beste tijd voor bemesting is in het voorjaar tussen maart en april. Bij bijzondere weersomstandigheden of ongunstige standplaatsomstandigheden kan een tweede bemesting in juni tot augustus ook zinvol zijn. Vooral na regenachtige lentemaanden moet een tweede bemesting worden overwogen. Dan kan het gebeuren dat de voedingsstoffen al uit de grond zijn gespoeld.

 

Bloombux® biologisch bemesten

Organische bemesting - niet alleen voor Bloombux® - heeft verschillende voordelen ten opzichte van minerale bemesting. Hoewel deze methode op korte termijn niet zo doeltreffend is, is zij op lange termijn wel duurzamer. Bemesting met compost is voor de Bloombux® net zo geschikt als paardenmest, hoornmeel of hoornkrullen. Deze mestsoorten hebben niet alleen het voordeel van een langdurige werking, maar bevorderen ook het bodemleven van uw tuin. Als u niet over dergelijke natuurlijke meststoffen beschikt of als u het zonder dierlijke bestanddelen in de meststof wilt stellen, kunt u terugvallen op organische meststoffen met langzame afgifte uit de handel. Deze zijn ook veilig voor kinderen, huisdieren en tuindieren. U kunt royaal zijn wanneer u de meststof over een groot oppervlak verspreidt. Door zijn ondiepe wortels kan de Bloombux® zelfs ver van de stam voedingsstoffen opnemen. Strooi de meststof in een straal van ongeveer een meter rond uw plant.

Bemesting van Bloombux® met mineralen

Minerale bemesting biedt een goede gelegenheid om snel in te grijpen in de voedingsstoffenvoorziening van onze tuinplanten op vele gebieden. Minerale meststoffen zijn weliswaar goed voor kortetermijnmaatregelen, maar hebben vaak niet hetzelfde effect op lange termijn als depotmeststoffen of organische meststoffen. Dit betekent dat blauwe korrels en andere minerale meststoffen gewoonlijk veel vaker moeten worden toegediend dan organische meststoffen. Dit komt doordat voorraadbemesting niet mogelijk is met conventionele, minerale meststoffen. Bemesting met b.v. blauwe korrel kan zelfs schadelijk zijn voor de Bloombux®, omdat bij deze meststof, vooral bij selectieve toepassing, plaatselijk overbemesting kan optreden, wat vaak leidt tot verbranding aan de wortels en zo de hele plant in gevaar kan brengen. Daarom is de aangenamere variant met organische meststof aan te bevelen voor Bloombux® en het milieu. De optie organische bemesting wordt ook aanbevolen voor een Bloombux® die in een container is geplant. Vanwege de beperkte bodem kunnen voedingsstoffen hier niet zo goed worden opgeslagen en moet twee tot drie keer worden bemest. U kunt de voedingsbommen in kleine doses toedienen van maart tot augustus. U moet de minerale meststof altijd met voldoende water toedienen, zodat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen.

Bloombux® bemesten met koffiedik

Koffiedik is een dagelijks verschijnsel in bijna elk huishouden. Zij hebben bewezen een uitstekende organische meststof te zijn voor Bloombux®. Het bevat alle belangrijke voedingsstoffen - ook al zijn het maar kleine hoeveelheden - en heeft bovendien een licht verzurend effect op de bodem, waardoor deze met humus wordt verrijkt. Vanwege de lage, organisch gebonden nutriëntenconcentratie kunt u koffiedik ook naast andere meststoffen gebruiken, zonder dat u de hoeveelheid ervan dienovereenkomstig hoeft te verminderen. Een mengsel van koffiedik en hoornmeel is ook zeer aan te bevelen. Zoals alle organische meststoffen moet u het koffiedik na het uitstrooien plat in de grond werken, zodat het zo snel mogelijk wordt afgebroken. U kunt het koffiedik ook rechtstreeks aan het irrigatiewater toevoegen. Als Bloombux® in een perk wordt geplant, kunt u regelmatig koffiedik gebruiken.