Buxusplagen zijn een blijvend probleem voor al wie zijn tuin of een park heeft ingericht met de aantrekkelijke Buxus. Naast de buxusboorder, die pas sinds kort wijdverbreid is in Europa, zijn er nog een aantal andere plagen die de groene struiken ernstige schade kunnen toebrengen. Soms kan een buxusplaag de hele plant doen afsterven. Daarom is het des te belangrijker dat bij een buxusplaag onmiddellijk de juiste maatregelen worden genomen. Om dit te doen, is het belangrijk om snel de verschillende soorten buxusplagen te identificeren. Spintmijten, rupsen, bladluizen en co. staan bekend als typische plantenplagen, maar ze vormen niet allemaal een echt gevaar voor de buxus en vereisen dezelfde soort bestrijding. Daarom willen wij hieronder de verschillende plagen van de buxus meer in detail voorstellen en ook enkele geschikte tegenmaatregelen voorstellen om ze te bestrijden. Als u zich de moeite wilt besparen om rupsen op de buxus of ander ongedierte te bestrijden, raden wij u aan als alternatief te kiezen voor een Bloombux®. Deze wordt niet aangetast door typische buxusplagen.

 

Veel schadelijke organismen kunnen de Bloombux® niet schaden.

Een hele reeks verschillende plagen kan gevaarlijk zijn voor een buxus. Maar eerst en vooral zijn er vier plagen die je op deze planten kunt bestrijden:

Buxusbladvlo

 

Buxus galmug

 

Buxus spint

 

Kommabladluizen

Bovendien komen verschillende soorten schimmelaantastingen vaak voor in buxus. Vooral wanneer buxus als haagplant wordt gebruikt, kunnen plagen en schimmelziekten zich bijzonder snel verspreiden. Dit is niet alleen hinderlijk in particuliere tuinen, maar ook in grotere parken. Als u kiest voor een Bloombux® in plaats van een typische buxus, hoeft u zich geen zorgen te maken over buxusplagen en -ziekten. Dit is slechts één van de vele voordelen die de Bloombux® heeft ten opzichte van de klassieke buxus.

 

Buchsbaum Pilz

Buxus plaag. Buxus bladvlo: Bloombux® is vrij van aantasting

Terwijl de buxusboorder, vaak de buxusrups genoemd, pas de laatste jaren zijn weg naar Noord-Europa heeft gevonden, is de buxusbladvlo al veel langer in ons land thuis. Als buxusplaag is hij wijdverspreid in Europa en tast hij vooral de jonge scheuten van de buxus aan. Een aantasting van de buxus door de bladvlo wordt dan ook vooral in het voorjaar waargenomen. De aantasting is te herkennen aan de lepelachtig gekromde bladeren die min of meer naar binnen krullen. Dit abnormale uiterlijk is het gevolg van het feit dat de larven van de buxusbladvlo zich vastzuigen aan de bladeren.

Binnenin de opgekrulde bladeren zitten meestal wasachtige ophopingen waarin de larven zitten. Het is juist op deze plaatsen dat de bladvlo later zijn eitjes legt, die het volgende jaar uitkomen en schade toebrengen aan de buxus. Zodra de vlooien het larvenstadium hebben verlaten, zijn ze gemakkelijk op de plant te herkennen. Aan het eind van de zomer leggen ze hun eieren voor de nakomelingen van het volgende jaar. De buxusbladvlo sterft vervolgens. Als u zich geen zorgen wilt maken of uw buxus besmet is met buxusbladvlooien, kunt u beter kiezen voor een plantaardig alternatief en een Bloombux® kopen - hiermee hebben buxusbladvlooien geen schijn van kans.

 

Bloombux Laub

Buxus plaag Buxus galmuggen: Bloombux® is besmettingsvrij

Aantasting van de buxus door zogenaamde buxusgalmuggen kan, vooral tegen het einde van het warme seizoen, worden vastgesteld aan de hand van gelige vlekken op de bladeren van de plant. Het ongetrainde oog vermoedt in dit verband vaak een schimmelaantasting, maar in plaats daarvan zijn de buxusgalmuggen de boosdoeners. De buxusgalmuggen, die slechts enkele dagen leven, laten hun eitjes achter op de buxus, die zich in het larvenstadium bij voorkeur door de jonge bladeren van de plant vreten. Daarbij laten zij talrijke holten in de bladeren achter en, in geval van zware aantasting, kan de buxus aanzienlijk aan vitaliteit en decoratieve waarde inboeten.  Opdat u zich in de toekomst geen zorgen hoeft te maken over een besmetting met buxusgalmuggen, kunt u beter gebruik maken van de vele voordelen die Bloombux® u biedt, want het is ook veilig ten opzichte van buxusgalmuggen.

Buxus plaag Buxus spint: Bloombux® is vrij van aantasting

Spintmijten zijn in dit land welbekend als plaag, maar buxusspint wordt pas sinds enkele jaren in Duitsland aangetroffen en is waarschijnlijk ingevoerd vanuit het Noord-Amerikaanse continent. De schade is zeer opvallend: aangetaste planten hebben bladeren met een geel en wit gespikkeld oppervlak. Naarmate de aantasting groeit, worden de bladeren steeds lichter tot ze uiteindelijk volledig afvallen. In tegenstelling tot rupsen in buxus, zijn spintmijten praktisch onzichtbaar voor het blote oog. Dit geldt ook voor de eitjes van de buxusplagen, waaruit in het voorjaar de larven komen. Deze vreten zich een weg door de bladeren alvorens later, in het volwassen stadium, tot dertig eieren per mijt te leggen op de onderzijde van de bladeren. De specifieke buxusspint vormt geen bedreiging voor de Bloombux®, omdat deze als rhododendron typische kenmerken van de buxus heeft, maar niet gevoelig is voor typische plagen van deze plantensoort.

INFO: Onze Bloombux® maakt niet alleen indruk door zijn ongevoeligheid voor buxusrupsen en ander ongedierte, maar scoort ook door zijn grote aantrekkelijkheid. De Bloombux® produceert opvallende bloemen die visueel overtuigend zijn. Het is ook gemakkelijk te verzorgen.

Buxus plaag: kommabladluizen

Kommabladluizen zijn een van de weinige buxusplagen die ook andere plantensoorten kunnen aantasten. Ze kunnen bijvoorbeeld worden aangetroffen op verschillende soorten fruit, eiken en ook populieren. In de buxus zelf veroorzaken ze ernstige groeistoornissen en kunnen ze op lange termijn zelfs verantwoordelijk zijn voor uitgebreide scheutsterfte. Deze buxusplaag is vrij gemakkelijk op de plant te herkennen door zijn donkergekleurde schild, ondanks zijn vrij geringe grootte. De larven komen in het late voorjaar uit, nadat ze goed beschermd op de buxus hebben overwinterd. Onmiddellijk daarna beginnen ze aan bladeren en scheuten te zuigen.

Bloombux Blatt

Bloombux® is vrij van specifieke buxusplagen: Wat helpt tegen buxusplagen?

Als u uw buxus tegen ongedierte wilt beschermen, moet u meestal zo snel mogelijk handelen om succes te hebben. Een plaag die vroeg wordt ontdekt, kan doeltreffend worden behandeld. De gevolgen worden echter erger naarmate de plaag langer actief is. Vooral als verschillende generaties buxusspint of buxusbladvlooien de plant hebben aangetast, kan de schade niet langer verborgen blijven en verliest de plant aan vitaliteit en aantrekkelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de juiste controle: Door de komma aangetaste scheuten moeten aan het eind van de winter worden verwijderd voordat de larven van de buxusplaag zijn uitgekomen. Bij een aantasting door de buxusgalmug daarentegen volstaat het de aangetaste bladeren te verwijderen, vooral in het beginstadium. Ook dit moet bij voorkeur in het voorjaar gebeuren. Tegen buxusspint en de buxusbladvlo daarentegen zijn meestal alleen gewasbeschermingsmiddelen doeltreffend, maar die moeten dan wel goed gedoseerd en strikt volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

Info: Tegen sommige plagen kunnen ook biologische middelen worden gebruikt. Twee soorten roofmijten kunnen worden ingezet tegen buxusspint.

Conclusie: Koop Bloombux® en wees gevrijwaard van buxusplagen

Ook al wordt de buxus eigenlijk als een robuuste plant beschouwd, toch is hij vatbaar voor diverse ziekten en plagen. Naast tamelijk onschadelijke buxusplagen zoals de buxusbladvlo of de buxusgalmug, kunnen andere plagen zoals de rupsen van de buxusboorder of ook de kommabladluis en de buxusspintmijt aanzienlijke schade aanrichten. Met onze Bloombux® zult u echter geen last hebben van de typische buxusplagen. Hoewel hij er bijna uitziet als een klassieke buxus, is het eigenlijk een speciaal gekweekte rhododendron. Met Bloombux® profiteert u van de voordelen van een normale buxus. U kunt de Bloombux® gebruiken als een enkele plant of als een haag. Maar u krijgt veel meer met de Bloombux®: Het is resistent tegen typische buxusplagen zoals de buxusboorder, maar ook tegen buxusspint, buxusbladvlooien etc. U kunt dus veel langer zorgeloos genieten van de Bloombux®.